U bent hier

Home | Over ons

Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes, daar houden wij niet van. We staan voor een goede service en een uitstekend product. Echter heeft de praktijk bewezen dat er wel enkele regels / voorwaarden / afspraken nodig zijn. Wij doen daar niet geheimzinnig over, de teksten zijn openbaar en duidelijk leesbaar!

- Algemene voorwaarden Huren

- Algemene voorwaarden Kopen

Algemene voorwaarden HUREN van Lachspiegelcentrale.nl onderdeel van InterAction Organisatiebureau, gevestigd te Opmeer.
Laatst bijgewerkt 10-02-2022

 1. Er mogen geen stickers op de spiegels worden geplakt, behalve STATISCHE STICKERS. Bij constatering van stickers op de spiegels zijn wij gerechtigd maximaal €70.- per spiegel in rekening te brengen indien door de stickers (en dan vooral door het eraf halen) beschadigingen zijn ontstaan.
 2. Na sluiten van de overeenkomst stellen wij een contract / bevestiging op. Deze contract / bevestiging binnen 5 dagen controleren en getekend retourneren. Een reply met  “akkoord” via mail is voor ons ook goed.
 3. Het niet retourneren van de contract / bevestiging ontslaat u niet van de verplichting gecontracteerde huurlachspiegels af te nemen, daar wij pas een contract / bevestiging mailen na duidelijke afspraak, per e-mail, mondeling of telefonisch.
 4. Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle achteraf bij de KvK uitwijzen dat geen nadere gegevens omtrent de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich per ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, hetzij dat deze handelt in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.
 5. Contractant 1 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico’s van de chauffeur van en naar de locatie van de gehuurde lachspiegels. (file of ongeval etc. waardoor hij te laat of niet komt)
 6. Bij verkoop van uw zaak dient u de met ons gesloten overeenkomsten “mee te verkopen” aan de nieuwe eigenaar, of de overeenkomsten volgens de geldende annuleringsvoorwaarden te annuleren. Ten alle tijde dient u ons op de hoogte te stellen van de verkoop.
 7. Verplaatsen van de huurdatum nadat deze definitief is geworden, is alleen mogelijk met schriftelijke bevestiging van InterAction, bij verplaatsing brengen wij €15.- verplaatsingskosten in rekening. Verplaatsingen worden in principe gezien als annulering en daarna weer aangenomen als nieuwe boeking.
 8. Covid 19. Annuleringen als gevolg van maatregelen ingesteld door de overheid worden gezien als reguliere annuleringen omdat we weten dat we met Covid 19 leven en dat er dus onzekerheid is over het wel of niet in (beperkte) lockdown zijn of gaan van onze samenleving. Heeft u uw opdracht al betaald? In dat geval zullen wij kostenloos uw boeking omzetten naar een latere datum. Wij crediteren geen reeds betaalde opdrachten n.a.v. ingestelde beperkingen c.q. gehele of gedeeltelijke lockdowns op laste van de overheid. 
 9. Indien de huurlocatie gelegen is op een van de eilanden of anderszins alleen per (veer)boot bereikbaar, dan zijn veerkosten alsmede evt. overnachtingkosten voor rekening van contractant 1.
 10. De betalingswijze bij de Lachspiegelcentrale (onderdeel van InterAction Organisatiebureau) is vooruit per bank. Het afgesproken bedrag dient minimaal 4 werkdagen voor uitvoering op de bankrekening van InterAction te zijn bijgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn:
  1. Indien de tijd tussen bestellen en uitvoering dermate kort is dat betaling per bank niet meer haalbaar is; betalen via de door ons gestuurde "Mollie" link. Na betaling ontvangen wij namelijk direct een e-mail dat u voldaan heeft.
  2. Relaties die per bank achteraf mogen betalen (InterAction let scherp op de betalingstermijn, wij hanteren een betalingstermijn “binnen 14 dagen na factuurdatum”. Indien u niet binnen deze gestelde termijn betaald, dan zullen wij u alleen nog na vooruitbetaling per bank leveren.)
 11. Indien contractant 1 een betalingsachterstand heeft bij InterAction Organisatiebureau, dan behoudt InterAction zich het recht voor de overeenkomst met behoud van het overeengekomen huurprijs te annuleren.
 12. Bij afhaal dient de klant over deugdelijk vervoer te beschikken. Bij te klein vervoer of slechte kwaliteit, zijn wij gerechtigd het vervoer af te keuren. Paardentrailers keuren wij ten allen tijde af als vervoer. Hierbij behoudt InterAction Organisatiebureau h.o. Lachspiegelcentrale.nl het recht op volledige betaling van het gehuurde.
 13. Huurgoederen leveren wij “binnen” over de drempel op de begane grond. Losplaats dient goed bereikbaar te zijn met een kleine bestelbus binnen 25 meter van de losplaats. (indien wij een grotere afstand moeten overbruggen dient u dat te melden en voor hulp zorg te dragen.)
 14. Indien niet aan bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan, dan is onze chauffeur gerechtigd huiswaarts te keren, waarbij Lachspiegelcentrale.nl het recht op volledige betaling van het gehuurde behoudt.
 15. Verzorgde opdrachten: Indien wij onze lachspiegels naar een etage of kelder moeten vervoeren en er is geen lift aanwezig, dan dient contractant 1 minimaal 1 persoon ter beschikking te stellen om te helpen. Zowel bij opbouw, als bij afbouw. In dit niet het geval bij opbouw, dan is Contractant 2 gerechtigd €45.- te factureren per (deel van een) uur dat chauffeur er mee bezig is.
 16. Goederen die van ons gehuurd worden zijn vanaf het moment van afhaal op ons bedrijf of het moment van brengen door onze chauffeur onder verantwoording van Contractant 1. Alle schades dienen door de Contractant 1 zelf te worden vergoed of te worden gedekt door een verzekering. 
 17. Indien bij aankomst niemand van Contractant 1 aanwezig is die ons wegwijs kan maken op de locatie en wij daardoor te laat klaar zijn met opbouwen, dan is de InterAction h.o. Lachspiegelcentrale daarvoor niet aansprakelijk.
 18. Bij afhaal is legitimatie verplicht. (foto legitimatiebewijs; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zal worden gemaakt.)

 

Algemene voorwaarden KOPEN van Lachspiegelcentrale.nl onderdeel van InterAction Organisatiebureau, gevestigd te Opmeer.
Laatst bijgewerkt 07-07-2022

 1.  Nadat u overeenstemming heeft bereikt met ons over de aan te schaffen lachspiegels sturen wij u de factuur waarna wij na ontvangst van de betaling uw spiegels assembleren en versturen.
 2.  Bij complexere afspraken of grote aantallen op afroep maken wij een contract/bevestiging op. Deze contract / bevestiging binnen 5 dagen controleren en getekend retourneren.
 3.  Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle achteraf bij de KvK uitwijzen dat geen nadere gegevens omtrent de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich per ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, hetzij dat deze handelt in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.
 4.  De betalingswijze bij de Lachspiegelcentrale (onderdeel van InterAction Organisatiebureau) is vooruit per bank. Uitzonderingen hierop zijn:
  - Indien de tijd tussen bestellen en uitvoering dermate kort is dat betaling per bank niet meer haalbaar is; betalen via de door ons gestuurde "Mollie" link. Na betaling ontvangen wij namelijk direct een e-mail dat u voldaan heeft
  - Relaties die per bank achteraf mogen betalen (InterAction let scherp op de betalingstermijn, wij hanteren een betalingstermijn “binnen 14 dagen na factuurdatum”. Indien u niet binnen deze gestelde termijn betaald, dan zullen wij u alleen nog na vooruitbetaling per bank leveren.
  - Indien contractant 1 een betalingsachterstand heeft bij InterAction Organisatiebureau, dan behoudt InterAction zich het recht voor de Lachspiegels niet te leveren.
 5. Nadat uw betaling is ontvangen gaat uw order in productie en is annulering niet meer mogelijk. In de huidige marktomstandigheden (medio juli 2022) zijn leveringsproblemen van grondstoffen en personeelstekorten en of problemen door ziekte en anderen soorten uitval bij toeleveranciers volop aanwezig. Hierdoor kan de aan u beloofde productietijd uitlopen.  
 6. Wij verzenden in nette dozen. Komt de zending beschadigd aan, neem direct foto’s, liefst waar de bezorger nog bij is.
 7. Beschadigde zendingen dienen direct bij ons te worden gemeld.
 8. Na verzending op de juiste datum is InterAction niet aansprakelijk als uw zending later dan de afgesproken dag bij u arriveert. De bekende transportbedrijven geven richtdata af, maar geen garantie.

Lachspiegelcentrale.nl

Lachspiegelcentrale.nl

Contactgegevens

Postadres:
Lachspiegelcentrale.nl
Kaag 4
1715 KR SPANBROEK
T: 06 - 5 123 11 93
E: info@lachspiegelcentrale.nl

Magazijn

(Alleen op afspraak)
De Veken 114
1716  KG OPMEER

Onderdeel van

Lachspiegelcentrale.nl is onderdeel van InterAction Organisatiebureau
K.v.K. Alkmaar 58043144
BTW nr. NL 002070813B45
EORI nr. NL5213755368
Tariefpostnr. 7009 92 00
Member ID IAAPA 420908

Bankgegevens

Bankgegevens:
IBAN NL 50 INGB 000 693 17 10
BIC INGBNL2A
​t.n.v. InterAction

 

sitemap